آخرین نشست "چهارشنبه های شعر و داستان" در تابستان برگزار شد

Printer Friendly and PDF

آخرین نشست از سلسله نشست‌های "چهارشنبه های شعر و داستان"، جهاد دانشگاهی مرکز شاهین شهر در فصل تابستان 1396برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، آخرین نشست از سلسله نشست‌های" چهارشنبه های شعر و داستان"،  جهاد دانشگاهی مرکز شاهین شهر در فصل تابستان 1396  به نقد و بررسی رمان  «باغ استخوان های نمور»  اثر احمد آرام اختصاص داشت.

در این نشست که چهارشنبه (14 شهریور) برگزار شد، احمد آرام، مولف اثر و مهری بهرامی به عنوان منتقد حضور داشتند

مهری بهرامی رمان «باغ استخوان های نمور» را یکی از مهم ترین رمان  های چند ساله اخیر در فضای ادبی ایران  دانست و به تحلیل و بررسی رمان پرداخت.

در ادامه جلسه احمد آرام  به بیان  ویژگی های مولفه های فرهنگی بوم و پسابوم جنوب ایران در ادبیات داستانی پرداخت.