اداره روابط عمومي جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

 

روابط عمومي مجموعه‌اي از اقدامات و تلاش‌هاي آگاهانه ، ‏سنجيده و برنامه ريزي شده به منظور جلب مشاركت عمومي و ‏استقراء و كسب تفاهم متقابل بين يك سازمان و گروه‌هاي مورد ‏نظر آن سازمان است. روابط عمومي جهاد دانشگاهی واحد اصفهان علاوه بر اجرای برنامه‌های متنوع و تقویت ارتباطات بین سازمان و سازمان‌های دیگر، به بهبود روابط دورن سازمانی نیز کمک شایانی نموده است.

 

شعار ما در روابط عمومی واحد اصفهان حافظ منافع واحد بودن، ایجاد ارتباط قوی با سازمان‌های مخاطب و برگزاری باکیفیت برنامه‌ها می باشد.

 

مجموعه فعالیت‌های روابط عمومی واحد را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود. (برای اطلاع از هر کدام روی آن کلیک نمایید)


 مدیر روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

محمد فلاح

زمان شروع فعالیت : مرداد ماه 1396


راه‌های ارتباطی با روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جنب دانشکده بهداشت، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

تلفکس: 03137923325

تلفن همراه: 09114124850

پست الکترونیکی: info@jdisf.ac.ir  |  eemf24@gmail.com