انتخاب مرکز ایسپای اصفهان به عنوان شعبه برتر در سال 96

Printer Friendly and PDF

در گفت و گو با مدیر اجرایی شعبه اصفهان ایسپا مطرح شد؛ در توسعه تحقیقات افکار عمومی ایسپا بسیار مفید و موثر جلوه نموده است.

به گزارش روابط عمومی ایسپا، یکی از چهار شعبه استانی فعال مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در سال 1396، واحد اصفهان است، از همین رو، با مسئول شعبه (سرکار خانم یگدانه) به گفت و گو پرداختیم.

1-    چه طرح های فاخری در سال 96 توسط شعبه شما انجام شده است؟

از بین طرح های انجام شده به غیر از طرح انتخابات به کارفرمایی استانداری، می‌توان به طرح آبفا به کارفرمایی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با حجم نمونه 3000 و طرح گردشگری در ایام نوروز 96 از پنج گروه (گردشگران داخلی، گردشگران خارجی، شهروندان اصفهانی، فعالان اقتصادی و مسئولین) به کارفرمایی شهرداری اصفهان با حجم نمونه 3172 اشاره کرد.

2-    ظرفیت های شعبه شما چگونه است؟ در حال حاضر چند پرسشگر با شما همکاری می کنند؟ چه امکانات ویژه ای در شعبۀ شما وجود دارد؟

به نظر بنده شعبه اصفهان از ظرفیت بالایی برخوردار است. و این شعبه تا کنون توانسته به خوبی از عهده کارها برآید، در حال حاضر حدود20 تا 30 نفر پرسشگر فعال در طرح‌ها به صورت ثابت همکاری دارند و بانک پرسشگران بیش از 200 نفر است. امکان ویژه به غیر از کلیه تجهیزات و ملزومات اداری می‌توان به استفاده از نرم افزار نظرسنجی به صورت آنلاین همانند نظرسنجی سبز اشاره کرد.

3-  یافتۀ به روز و جذاب استانی در سال 96 را ذکر بفرمایید.

شاید بتوان گفت ما همگام با ایسپا مرکز در استان اصفهان نیز طرح نظرسنجی انتخابات را با همکاری استانداری به ثمر رساندیم.

4-    نقش ایسپا در برنامه‌ریزی توسعه‌ای استان خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 با توجه به برگزاری دو همایش استانی در دو سال متوالی و شناخت بهتر ایسپا در سطح استان و پیگیری‌ها و رایزنی‌ها با مسئولین مربوطه امید آن می‌رود، در سال جدید بیشتر از قبل از پتانسیل‌های ایسپا استفاده گردد و در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های استانی ایسپا نقش پررنگ تری را برعهده بگیرد.

5-    نقش ایسپا در توسعه تحقیقات افکار عمومی در استان خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

با توجه به اینکه بیشتر شناخت عمومی از ایسپا در همین اواخر بوجود آمده و انجام طرح‌های موفقی همچون انتخابات توانسته دید مثبتی به مردم بدهد لذا در توسعه تحقیقات افکار عمومی ایسپا بسیار مفید و موثر جلوه نموده است.

6-   برنامه بلندمدت و کوتاه مدت برای ایسپا چیست؟ (با تاکید بر سال 97)

برنامه‌های بلند مدت قطعا تلاش و کوشش جهت محقق شدن نقش ایسپا در برنامه‌ریزی توسعه استان خواهد بود و برنامه‌های کوتاه مدت هم اخذ طرح‌های زود بازده کارفرمایی است.