انتخاب واحد اصفهان بعنوان واحد برتر در بین معاونت های آموزشی کشور

Printer Friendly and PDF

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان  در گردهمایی معاونین آموزشی سراسر کشور در سه بخش بعنوان برترین واحد شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در گردهمایی معاونین آموزشی سراسر کشور که به میزبانی جهاد دانشگاهی استان همدان در روزهای 1 و 2 شهریورماه برگزار شد در سه بخش بعنوان برترین واحد شناخته شد.

گفتنی است واحد اصفهان به لحاظ میزان درآمد، تعداد فراگیر تخصصی آزاد و پیشرفت برنامه توسعه در ارزیابی فعالیت‌های آموزشی سال 95 در بین سایر معاونت‌های آموزش جهاد دانشگاهی بعنوان برترین واحد شناخته شد.

همچنین این معاونت از نظر درآمد، رتبه اول در حوزه آموزش‌های کوتاه مدت آزاد را کسب نمود.