انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و شرکت دانش بنیان تپسی

Printer Friendly and PDF

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، به موجب این تفاهم نامه مقرر شد شرکت تپسی جهت سهولت رفت و آمد فراگیران آموزش ار مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، 25 درصد هزینه سفر را تا 10 سفر برای هر فراگیر تخفیف داده و همچنین جهاد دانشگاهی واحد اصفهان نیز تمامی رانندگان این شرکت را به همراه اعضای خانواده آن ها را با معرفی نامه جهت بهره مندی از دوره های آموزش تخفیف 10 درصدی دهد.

لازم به ذکر است فراگیران میتوانند با انتخاب مبدا یا مقصد سفر از یکی از مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و درج کد تخفیف TAP30-JDISF از تخفیف 25 درصدی تپسی بهره مند شوند.