بازدید مدیرکل اوقاف استان اصفهان از خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنای اصفهان

Printer Friendly and PDF

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از تحریریه خبرگزاری های ایکنا شعبه اصفهان و ایسنا منطقه اصفهان بازدید کرد و به سوالات خبرنگاران این دو خبرگزاری پاسخ گفت.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، حجت‌الاسلام رضا صادقی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان به همراه معاون فرهنگی این اداره کل دوشنبه (هفتم آبان‌ماه) از دفتر خبرگزاری ایکنا شعبه اصفهان و ایسنا منطقه اصفهان بازدید کردند.

در این بازدید مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان به سوالات خبرنگاران ایسنا و ایکنای اصفهان به صورت جداگانه پاسخ داد.

حجت‌الاسلام رضا صادقی در بازدید از خبرگزاری ایکنا شعبه اصفهان گفت: بسیاری از مشکلات موجود به دلیل فاصله گرفتن از قرآن به وجود آمده است و اگر دچار قرآن شویم و آن را سرمشق زندگی خود قرار دهیم، این مشکلات برطرف خواهند شد.

وی افزود: قرآن با اقتصاد مخالف نیست، با پولداری مخالف نیست بلکه با ثروتی که منجر به حب دنیا شود، مشکل دارد.

همچنین مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در بازدید از خبرگزاری ایسنا منطقه اصفهان با تشریح وقف در رسانه، خواستار این شد که برخی از امور وقفی و خیریه به سمت حمایت از رسانه ها حرکت کند.