با پژوهش می‌توان شهر را اداره کرد

Printer Friendly and PDF

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گفت: حوزه پژوهش به شکل جدی مهجور مانده، زینت‌المجالس است و بیشتر در مورد آن تعارف می‌شود تا اعتقاد قلبی و واقعی وجود داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، مهدی ژیان‌پور در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه با پژوهش می‌توان شهر را اداره کرد، اظهار کرد: این ایده باید از طرف مجریان طرح‌های پژوهشی در قالب خدمات با کیفیت به سازمان‌های کارفرما تحمیل شود. این موضوع در حال حاضر که مدیریت شهری در حال تغییر و تحول است باید بیشتر مورد تاکید قرار بگیرد و مهم تلقی گردد.

وی افزود: در حال حاضر حوزه پژوهش به شکل جدی مهجور مانده، زینت‌المجالس است و بیشتر در مورد آن تعارف می‌شود تا اعتقاد قلبی و واقعی وجود داشته باشد. این در حالیست که  تجربه‌ی انجام فعالیت‌های پژوهشی با رعایت استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی توسط برخی نهادها از جمله جهاد دانشگاهی نشان داده است این مطالعات و خروجی‌های حاصل از آن می‌تواند محل اتکا برای تصمیم‌گیری‌های بنیادی و جدی باشد.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان اضافه کرد: چند پرسش اساسی پیرامون جدیت سازمان‌های بهره‌بردار و کارفرمایان پژوهشی وجود دارد؛ اینکه با وجود اعتقاد به کارایی پژوهش مگر می‌شود سازمانی بنا بر مصالحی پژوهش را تعطیل کند؛ به عنوان نمونه سازمانی بگوید تا زمان استقرار مدیریت جدید مطالعه‌ی جدیدی انجام نمی‌دهد ؟ و کل بودجه سازمان را تا اطلاع ثانوی به بخش‌های دیگر اختصاص داد؟ و یا مگر ممکن است در یک سازمان استراتژیک در یک استان، مدیر پژوهش و آموزش به کار دیگری منصوب شود و تا مدت‌ها جایگزینی نداشته باشد.

ژیان‌پور خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر شاهد مهجوریت و و مظلومیت پژوهش هستیم این درحالی است که حوزه علوم انسانی اوضاع وخیم‌تری دارد.وی ادامه داد: دشواری دیگر زبان الکن مطالعات در حوزه‌ی علوم انسانی است. بسیاری از اوقات در ارایه دستاوردهای پژوهشی در سازمان‌ها یا در مواجهه با مراجع رسمی، یک نوع لکنتی در ارایه پژوهش‌های علوم انسانی دیده می‌شود؛ دستاورد فنی و مهندسی با سینه ستبر و صدای بلند ارایه می‌شود، حتی اگر از اساس دروغین و کذایی باشد.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گفت: در علوم انسانی  به دلیل اینکه خروجی ایده، داده، تحلیل و پیشنهاد است همواره در انتقال و اقبال دچار مشکل است. این در حالی است که با اتکای به یافته‌های پژوهشی در حوزه علوم انسانی می‌توان درست تصمیم گرفت، داشته‌ها را ارتقا داد و روندها را اصلاح کرد.

ژیان‌پور تاکید کرد: لزوما وظیفه مجریان پروژه‌های پژوهشی در حوزه علوم انسانی این نیست که پژوهشی انجام و آن پژوهش را به کارفرما تحویل دهد بلکه باید اعمال آن یافته‌های پژوهشی را با اقناع، گفت‌وگو، ترویج و صبر و حوصله در مجموعه‌های کارفرمایی دنبال کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به چالش‌هایی که در مجموعه‌ها و سازمان‌ها وجود دارد، بیشتر مدیران اصرار دارند تصمیمات کوتاه مدت بگیرند و قصد سرمایه‌گذاری های بلندمدت ندارند، به همین دلیل همه چیز در مجموعه‌ها و سازمان‌ها حول گزارش کار می‌چرخد، مدیران فرصت کوتاه دارند و برای آن باید گزارش کار ارایه دهند. با توجه به این موضوعات کار دشواری است که بتوان پژوهش و استفاده از یافته‌های پژوهشی را در سازمان‌ها جا انداخت.