برگزاری دوره آموزشی تخلیه تلفنی در واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

دوره آموزشی تخلیه تلفنی ویژه معاونان و مدیران جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، دوره آموزشی تخلیه تلفنی در روز شنبه (21 مهرماه) در راستای جلوگیری از افشای اطلاعات کاری و اداری به همت اداره حراست جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و همکاری اداره کل حراست استان اصفهان برگزار شد.

در این دوره آموزشی، معاونان و مدیران میانی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان حضور داشتند و با انواع روش هایی که برای تخلیه تلفنی مورد استفاده قرار می گیرد، آشنا شدند.