برگزاری رویدادها در واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

یکی از وظایف روابط عمومی همکاری در برگزاری گردهمایی ها، همایش ها و سمینارها در واحد اصفهان است، روابط عمومی به عنوان یک پایه اصلی گردهمایی سعی می کند مسئولیت های خویش را به نحو مطلوب انجام دهد. همچنین این نهاد آمادگی خود را در خصوص حمایت معنوی و گاها مالی از رویدادهای مرتبط با فعالیت های واحد اصفهان را اعلام می دارد.

مهم ترین وظایف روابط عمومی در بحث برگزاری رویدادها موارد زیر است:

1- تبلیغات رویداد

2-پوشش خبری رویداد

3-پوشش تصویری رویداد

4- امور مربوط به تشریفات رویداد

5- جذب حامی و اسپانسر

یکی دیگر از مسئولیت های روابط عمومی، پاسداشت مناسبت های فردی، سازمانی و ملی است. این پاسداشت ها می تواند با تعریف طرح و اجرای برنامه، صدور اطلاعیه، نصب پارچه نوشته، تهیه شیرینی و .. صورت پذیرد.

الف- مناسبت های ملی ومذهبی
ب- سالروز تشکیل جهاددانشگاهی
ج-مناسبت های فردی: موفقیت های همکاران، مراسم ترحیم، تولد اعضای جدید خانواده