برگزاری نشست "نظریه زمینه‎ای" در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

نشست آموزش یک روزه نظریه زمینهای به همت گروه اجتماعی فرهنگی شهر معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و با حضور دکتر فراستخواه برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، نشست آموزش یک روزه نظریه زمینهای چهارشنبه (25 بهمن ماه) به همت گروه اجتماعی فرهنگی شهر معاونت پژوهشی در تالار تعالی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

این آموزش، توسط دکتر مقصود فراستخواه (عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مدرس) انجام شد. شرکت‌کنندگان این نشست دانشجویان و فارغ اتحصیلان تحصیلات تکمیلی از رشته‌های دانشگاهی مختلف در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری بودند.

چیستی و چرایی روش تحقیق کیفی، مهم‌ترین تمایزات روش‌های پژوهش کمی با کیفی، خاستگاه، مبانی و کاربرد گرندد تئوری، نسخه‌های پنج‌گانه گرندد تئوری، حساسیت نظری، جامعه و نمونه، تحلیل داده‌ها، پدیدایی نظریه و اعتباریابی گرندد تئوری از جمله رئوس مطرح شده در این نشست بود.

لازم به ذکر است که دکتر فراستخواه مدرس دانشگاه‌های تبریز، علوم پزشکی تبریز، پیام نور تبریز، الزهرا بوده و در حال حاضر در دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی، علامه‌طباطبایی و آزاد اسلامی تدریس می‌کند. وی عضو هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی؛ فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی؛ فصلنامه آموزش عالی؛ مجله علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی واحد شمال دانشگاه آزاد اسلامی است و تاکنون عضو کمیته‌های علمی و اجرایی همایش های ملی و شوراهاي پژوهشی موسسات و گروه‌های پژوهشی بوده و داوری نشریات علمی، جشنواره بین‌المللی فارابی،کتاب سال جمهوري اسلامی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی را بر عهده داشته است.

همچنین فراستخواه سخنران انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن اخلاق در علوم و فناوري، جمعیت توسعه علمی ایران و فرهنگستان علوم جمهوري اسلامی بوده و یکی از تدوین‌گران شاخص‌هاي سنجش علم، فناوري و نوآوري در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در سال 1387 است. ازجمله آثار او می‌توان به دانشگاه و آموزش عالی: منظرهای جهانی و مسئله‌های ایرانی، سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران: بررسی تاریخی آموزش عالی و تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مؤثر بر آن، سرآغاز نواندیشی معاصر (دینی و غیردینی): تاریخچه پیدایی و برآمدن اندیشه نوین دینی و غیردینی،دانشگاه ایرانی و مسئله کیفیت: جستار گشایی برای نظام تضمین کیفیت آموزش عالی ایران بر اساس بررسی تطبیقی ۱۶ کشور جهان، زبان قرآن، دین و جامعه (مجموعه مقالات)، دین، خرد، دانش: یادداشت‌هایی بر روند احیاء اصلاح و بازسازی اندیشه، تعریف مجدد دین به‌ضمیمه طنین هستی و تمنای وجود، دانشگاه ایرانی و مسئله‌ی کیفیت، تدبری درآیات قرآنی، تاریخ هشتادساله دانشکده فنی دانشگاه تهران، ما ایرانیان: زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی، روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه‌ی برپایه (گراندد تئوری «GTM»(، نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی،گاه‌وبیگاهی دانشگاه در ایران؛ مباحثی نو و انتقادی در باب دانشگاه پژوهی و ذهن وهمه چیز؛ طرح واره‌هایی برای زندگی اشاره کرد.