برگزاری کارگاه آموزشی ویژه تشکل‌های مردم نهاد در واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

دو کارگاه آموزشی در حوزه فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد (NGO ها) در جهاد دانشگاهی مرکز زرین شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، دو کارگاه در حوزه فعالیت های سازمان های مردم نهاد (NGO ها) در شهرستان لنجان و با همکاری جهاد دانشگاهی مرکز زرین شهر و فرمانداری شهرستان لنجان برگزار شد.

کارگاه "ثبت شرکت و سازمان های مردم نهاد" و کارگاه "مواد و مقررات موسسات مردم نهاد" عناوین این کارگاه‌ها بوده‌اند که 26 و 27  شهریور ماه در جهاد دانشگاهی مرکز زرین شهر برگزار شد.