برگزاری کارگاه اصول پرسشگری در مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا)

Printer Friendly and PDF

به همت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) کارگاه اصول پرسشگری در سالن جلسات معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان در تاریخ 97/4/6، جهت آموزش و جذب پرسشگران علاقمند به این حوزه برگزار گردید.لازم به ذکر است این کارگاه هرماه برگزار خواهد شد.