تجاری سازی فناوری و اشتغال

مأموریت (رسالت) جهاددانشگاهی درحوزه اشتغال را می‌توان در موارد زیر جست و جو کرد:

کمک به بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی و اشتغال دانش آموختگان از طریق:

  • توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان
  • مشارکت در ایجاد زمینه‌های مناسب برای اشتغال دانش آموختگان
  • شناسایی و معرفی زمینه های نوین اشتغال و کار آفرینی

شعار و چشم انداز ما در دفتر اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌‌ها شعبه واحد اصفهان یک فارغ‌التحصیل، یک کارآفرین است.