جهاددانشگاهی از نهادهای مورد نیاز شهرداری اصفهان است

Printer Friendly and PDF
شهردار اصفهان گفت: شهرداری و جهاد دانشگاهی می توانند خارج از بوروکراسی اداری و تشریفات قانونی با یکدیگر همکاری کنند و جهاددانشگاهی از نهادهای مورد نیاز شهرداری اصفهان است.
 

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، ظهر امروز چهارشنبه قدرت‌اله نوروزی شهردار اصفهان در دیدار با رییس جهاد دانشگاهی اظهار کرد: شهرداری و جهاد انشگاهی می توانند در فعالیت های علمی و پژوهشی خارج از بوروکراسی اداری و تشریفات قانونی با یکدیگر همکاری کنند.

وی افزود: با توجه به نگاهی که جهاددانشگاهی به فعالیت های مختلف شهری دارد حضور این مجموعه نه تنها نیاز شهرداری اصفهان، بلکه نیاز شهرداری‌های کل کشور است.

شهردار اصفهان به حوزه گردشگری اشاره کرد و ادامه داد: جهاددانشگاهی می تواند در بخش گردشگری کمک کننده باشد.شهر اصفهان نمونه ای برای ایران در جهان محسوب می شودو احیایی که در اصفهان به دنبال آن هستیم باید در مسیر درست و صحیح گردشگری قرار گیرد که اولویت اصفهان است.

نوروزی ادامه داد: جهاددانشگاهی می تواند در موارد تحقیقاتی با شهرداری اصفهان ارتباط مستمر داشته باشد.

وی با بیان اینکه به وضعیت آبی اصفهان وخیم است، خاطرنشان کرد: فضای سبز و آبیاری فضای سبز از موضوعات اساسی و بسیار مهم است. ما در حال حاضر با پساب و چاه‌های موجود در حال آبیاری آن هستیم و یک قطره از آب شرب نیز استفاده نمی‌کنیم.