جهاددانشگاهی به شاهین شهر می رود

Printer Friendly and PDF

شعبه ای از جهاددانشگاهی واحد اصفهان به زودی در شاهین شهر راه اندازی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، محمود مراثی رییس این نهاد با اعلام این خبر افزود: طبق برنامه ششم توسعه شعباتی از جهاددانشگاهی در دو شهرستان استان اصفهان راه‌اندازی خواهد شد که با توجه به پتانسیل‌های موجود در شهرستان شاهین‌شهر و میمه، این واحد طی ماه جاری شعبه خود را در شهر شاهین شهر راه اندازی خواهد کرد.

وی ادامه داد: با همکاری شهرداری شاهین شهر بخشی از فرهنگسرای جدید التاسیس خانواده در اختیار جهاددانشگاهی قرار گرفته که در حال تجهیز آن هستیم و نهایتا تا پایان آبان ماه فعالیت این نهاد در شاهین شهر آغاز خواهد شد.

رییس جهاددانشگاهی واحد اصفهان در ادامه افزود: در مرحله اول صرفا در حوزه آموزش‌های عمومی و تخصصی کوتاه مدت و همچنین بخش‌هایی از فعالیت های فرهنگی این نهاد در حوزه‌های فرهنگی در شاهین شهر گسترش خواهد یافت و در مرحله دوم چنانچه حمایت دستگاه‌های اجرایی این شهرستان را شاهد باشیم بخش‌هایی از فعالیت‌های معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی در حوزه های مورد نیاز این شهرستان و همچمنین دفتر خبرگزاری ایسنا در شاهین شهر راه اندازی خواهد شد.