خدایا قدر ما را به قدر مولاعلی(ع) نزدیک فرما

Printer Friendly and PDF
تصویر اصلی زمینه: 
تصویر لوگو: 
خط دوم زیر عنوان: 
شهادت امیرالمومنین، حضرت علی (ع)
خط سوم زیر عنوان: 
بر عموم شیعیان جهان تسلیت باد
خط چهارم زیر عنوان: 
روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان