دفتراشتغال فارغ‌ التحصيلان دانشگاه‌‌ ها شعبه واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

دفتراشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌‌ها شعبه واحد اصفهان

مأموريت (رسالت) جهاددانشگاهي درحوزه اشتغال را می‌توان در موارد زیر جست و جو کرد:

کمک به بهبود فضاي کسب و کار، توانمندسازي و اشتغال دانش آموختگان از طريق:

 • توسعه و ترويج فرهنگ کارآفريني و اشتغال دانش بنيان
 • مشاركت در ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي اشتغال دانش آموختگان
 • شناسايي و معرفي زمينه هاي نوين اشتغال و کار آفريني 

شعار و چشم انداز ما در دفتر اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌‌ها شعبه واحد اصفهان يك فارغ‌التحصيل، يك كارآفرين می باشد.

مجموعه فعالیت‌های دفتر اشتغال فارغ‌التحصيلان در واحد اصفهان را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

 • برنامه‌ريزي ‌در امر تسهيل اشتغال دانش‌ آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالي
 • ارائه خدمات مشاوره‌اي در زمينه اهداف سازمان
 • ارائه آموزش هاي مورد نياز در جهت اهداف سازمان
 • اطلاع‌رساني از طريق ارائه خدمات رايانه‌اي، برگزاري نمايشگاه، انتشار كتب و نشريات
 • كمك نرم‌افزاري به امر خود اشتغالي دانش‌آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي منطبق با اهداف سازمان
 • مطالعه و ارائه طرح‌هاي اشتغال‌زا به دستگاههاي اجرايي ذيربط

توانمندي‌هاي دفتر اشتغال فارغ‌التحصيلان

 • عرضه خدمات پژوهشي، آموزشي و اطلاع‌رساني به دانش‌آموختگان دانشگاهي
 • عرضه خدمات علمي و مشاوره‌اي توسعة اشتغال به سازمانها و نهادهاي استان
 • عرضه راهكارهاي علمي و اجرايي توسعة اشتغال در تدوين برنامه‌ها و سياستهاي كلان كشور
 • تعريف و تدوين راهكارهاي اجرايي توسعة اشتغال
 • تدوين طرحهاي تيپ شغلي نوآورانه
 • گسترش زمينه‌هاي اشتغال در حوزة IT
 • مديريت و اجراي طرحهاي كلان در حوزه اشتغال
 • برگزاري همايشها، سمينارها و كارگاههاي مرتبط با اهداف و سياستهاي سازمان
 • اجراي طرحهاي اشتغال زا
 • پيش بيني ساز و كارهاي مناسب جهت تجاري سازي فناوري
 • همكاري در توليد نيمه صنعتي و تجاري سازي كليه برنامه‌هاي مرتبط با حوزه توسعه فناوري كه مراحل تحقيقاتي و ساخت نمونه اوليه را در پژوهشكده‌ها و واحدهاي سازماني جهاددانشگاهي سپري كرده‌اند
 • مديريت و راهبري واحدهاي فناور و شركت هايي متقاضي استقرار در مراكز رشد، پارك هاي علم و فناوري
 • مديريت و راهبري كليه امور اقتصادي و سرمايه گذاري مرتبط با شركتهاي و موسسات جهاددانشگاهي و همچنين امور مربوط به صادرات ( صدور خدمات، محصولات و دانش فني و همچنين انتقال فناوري )

مدیر دفتر اشتغال فارغ‌التحصيلان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

هومن سراج

زمان شروع فعالیت : شهریور ماه 1393


راه‌های ارتباطی با دفتر اشتغال فارغ‌التحصيلان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

آدرس: اصفهان، خیابان دانشگاه، جنب گروه معارف، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

تلفکس: 03137932073