رویداد نت تلنت (Net talent 2017)

Printer Friendly and PDF
تصویر اصلی زمینه: 
تصویر لوگو: 
خط دوم زیر عنوان: 
پنجشنبه 4 آبان ماه
خط سوم زیر عنوان: 
با حضور استارتاپ‌های مطرح
خط چهارم زیر عنوان: 
استان و کشور