رییس و دبیر طرح سراسری "جشنواره داستان نویسی زاینده رود" منصوب شدند

Printer Friendly and PDF

با احکام جداگانه معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، رییس و دبیر طرح سراسری "جشنواره داستان نویسی زاینده رود" منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، طی احکام جداگانه ای از سوی عیسی علیزاده (معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی) رییس و دبیر طرح سراسری "جشنواره داستان نویسی زاینده رود" منصوب شدند.

طبق این احکام معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، محمود مراثی (رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان) را به عنوان رییس و داریوش اسماعیلی(معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان) را به عنوان دبیر طرح سراسری "جشنواره داستان نویسی زاینده رود" منصوب کرد.

گفتنی است، تاکنون دو دوره از جشنواره داستان نویسی زاینده رود به همت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار شده که با استقبال مناسبی از جانب نویسندگان، داستان نویسان و علاقه مندان به داستان نویسی از سراسر کشور مواجه شده است.