ضروری‌تر از آینده پرداختن به حال شهرها است

Printer Friendly and PDF

عضو شورای مشاوران معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گفت: حرکت به سمت آینده در شهرها ضروری است اما ضروری‌تر از آن پرداختن به حال است.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، سیدمحسن حبيبی در اولین جلسه شورای مشورتی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با بيان اينكه حرکت به سمت آینده ضروری است اما ضروری‌تر از آن پرداختن به حال است، اظهار كرد: امروز خودمان، شهرمان و جامعه‌مان حال خوبی ندارند، اگرچه روی آینده زیاد کار شده و گذشته نيز یک عشق از دست رفته‌ است اما تاکید بر حال است.

وی افزود: هدف هر آدمی توليد محصول نیست بلکه فرآیند رسیدن به محصول است و اين فرآيند بايد سامان پيدا كند. با اين كار در هر برهه‌اي مي‌توان انتظار توليد محصول با كيفيت داشت.

این شهرساز با بیان اینکه حال شهر اصفهان بد است و دست کمی از تهران ندارد، اضافه کرد: شهر یک موجود پویا و زنده است و شهرسازان وقتي به آن مي‌انديشند کالبدشکافی می‌کنند نه جراحی، در حالي كه شهر به عنوان یک موجود زنده نیاز به جراحی دارد و اين امر با همکاری بین گروه‌های مختلف ممكن مي‌شود. اگر بین رشته‌ای کار کنیم بسیار از هم می آموزیم و تجارب را به يكديگر انتقال می‌دهیم.

حبيبي ادامه داد: عادت کردیم مدرنیزه را عامرانه تحمیل کنیم. این عمل از سال ۱۳۰۰ تاکنون در حال انجام است، بسياري ازکشورها مشابه ما هستند و براي رفع اين مشكل بايد نخستين قدم را خودمان برداريم.

وی خاطرنشان کرد: سرسام شهری انسان‌ها را پرخاشگر می‌‌كند و آرامش را از شهروندان مي‌گيرد، امروز در شهرهاي ما ناآرامي وجود دارد.