مدیرکل گروه پزشکی جهاد دانشگاهی از قسمت‌های پزشکی واحد اصفهان بازدید کرد

Printer Friendly and PDF

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، دکتر قدرت الله شاکری نژاد (مدیرکل گروه پزشکی جهاد دانشگاهی) سه شنبه (4 اردیبهشت ماه) طی سفر یک روزه خود به اصفهان با رییس و معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان دیدار کرد و از برخی از قسمت های مختلف این واحد بازدید به عمل آورد.

 

مدیرکل گروه پزشکی جهاد دانشگاهی در سفر خود به اصفهان به همراه دکتر مهدی ژیان پور (معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان) از آزمایشگاه تشخیص طبی و همچنین روند آماده سازی و بهره برداری مرکز درمان در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان بازدید به عمل آورد.

دکتر قدرت الله شاکری نژاد در پایان سفر یک روزه خود به اصفهان با محمود مراثی رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان دیدار کرد و به تبادل نظر پرداختند.