مركز آموزش شماره 3 (خیابان هشت بهشت)

Printer Friendly and PDF

 

ورود به سایت مرکز

 

مرکز آموزش شماره 3 جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

 

 آموزش يكي از مؤثرترين عوامل در تغيير رفتار و روز آمد كردن مهارت، توسعه تخصص بينش و نگرش سرمايه‌هاي انساني است. در بسياري از كشورهاي پيشرفته ميزان مهارت و دانش به روز شهروندان آن، نقطه قوت آنها محسوب مي‍شود. از اين رو هزينه‌هاي مصروفه در حوزه آموزش همواره به عنوان يك سرمايه گذاري مفيد و مؤثر تلقي مي‍گردد. علاوه بر آموزش‍هاي عالي مقطع دار كه از طريق دانشگاه‍ها و مراكز رسمي دولتي و يا غيردولتي ارائه مي‍گردد، آموزش‍هاي كوتاهمدت بدو خدمت و يا حين خدمت كه منجر به كسب دانش، مهارت و افزايش كارايي در افراد مي‍شود، نقش بسزايي در توسعه كمي وكيفي توليد و موفقيت سازماني و تشكيلاتي خواهد داشت. لذا شناسايي جوامع هدف، تعريف دوره‌هاي آموزشي كاربردي و اشتغال‌محور، تدوين برنامه‌ها و دوره‌‍هاي آموزشي مطلوب، استفاده از اساتيد متخصص و مجرب مي‍تواند از نقطه نظر كارايي واشتغال‍زايي، دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت را از بسياري دوره‌‍هاي بلندمدت سودمندتر نمايد. جهاد‍ دانشگاهي از همان سال‍هاي اوليه فعاليت، با تشكيل معاونت آموزشي و برگزاري مستمر دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌‍مدت تخصصي در سطح كشور، توانسته است نه تنها توجه عامه مردم بلكه استقبال اقشار دانش آموخته را نيز به اين دوره‌‍‌ها معطوف دارد.

 

گروه‌های آموزشی فعال در مرکز شماره 3 جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

دوره های کامپیوتر / گروه زبان انگلیسی / گروه زبان غیر انگلیسی / دوره‌های حسابداری و مدیریت / دوره‌های هنر / دوره‌های زبان انگلیسی کودکان و نوجوانان/ دوره های علوم انسانی


مدیر مرکز شماره 3 جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

 

مرضیه رقایی


راه‌های ارتباطی با مرکز شماره 3 جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، نرسیده به چهار راه گلزار، کوچه بهنام، جهاد دانشگاهی

تلفکس: 03132648005

ورود به سایت مرکز