مركز افكارسنجي دانشجويان ایران شعبه واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

 

مركز افكارسنجي دانشجويان ایران شعبه واحد اصفهان (ایسپا)

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) وابسته به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی براساس اهداف علمی و فرهنگی مصرح در اساسنامه جهاددانشگاهی، در راستای توسعه ی علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمان‏ها و نهادهای مختلف در سال 1380 تأسیس و طی این مدت به کمک اساتید دانشگاهی، پژوهشگران زبده در حوزه‏های گوناگون، کادر مجرب و چابک، 30 شعبه فعال در سراسر کشور و حدود 1000 نفر پرسشگر، با رعایت معیارهای دقیق فنی و استانداردهای جهانی، ضمن اشتغال‏زایی در گستره وسیع، در اجرای حدود 2200 طرح تحقیقاتی در حوزه ی افکارسنجی و پیمایشی قابل کاربست به سفارش کارفرمایان در حوزه‏های مختلف دینی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نیز حوزه‏های جدید میان‏رشته‏ای، دانشگاه پژوهی و فرهنگ پژوهی، در کوتاهترین زمان ممکن و با کیفیت مناسب موفق شده است و اینک به عنوان قطب، پیشرو و امین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شناخته می‏شود.

از آنجا که اجرای طرح‏های نظرسنجی و تهیه داده‏های متقن و قابل اتکاء برای سازمان‏ها و نهادها از اهمیت بسزایی برخوردار است، این مرکز به عنوان مجموعه ‏ای تأثیرگذار در فرآیند تصمیم‏گیری برای مدیران ارشد نظام با به‌کارگیری تمامی تجربه ‏های تخصصی سیزده ساله خود و کسب تجربیات گوناگون اجرایی و دانش نظری است. در حال حاضر ایسپا مرجع مناسبی برای تولید داده‏های دست اول با رعایت اصل امانت‏داری و صیانت از یافته‏ های محرمانه و ارزشمند جهت ارائه به تصمیم‏گیران و سیاستگذاران می باشد.

 


 

حوزه فعالیت مركز افكارسنجي دانشجويان ایران شعبه واحد اصفهان

 1- نظرسنجی‌های خویش فرمایی که با هدف انعکاس دقیق و سریع افکار عمومی در قبال مسایل مهم جامعه و جهان به اجرا در می‌آیند و نتایج آنها در اختیار مراجع تصمیم‌گیر، سازمانهای ذیربط و رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

 2- پژوهشهای کارفرمایی که برای پاسخگویی و رفع نیازهای پژوهشی سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی فعال در حوزه‌های صنعتی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  با اهداف متفاوتی چون نیازسنجی و رضایت سنجی خدمات و ارزیابی عملکرد اجرا می‌شوند. 

 


مدیر مركز افكارسنجي دانشجويان ایران شعبه واحد اصفهان

نرگس یگدانه


راه‌های ارتباطی با مركز افكارسنجي دانشجويان ایران شعبه واحد اصفهان

آدرس: اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی، خیابان اندیشه، جنب تالار سبز، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی

تلفکس: 03137932364

تلفن مدیر مرکز: 03136687021