معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی از جهاد واحد اصفهان بازدید کرد

Printer Friendly and PDF

دکتر شریفی زاده، معاون هماهنگی و امور مجلس؛ دکتر علی احمدی، مدیر کل امور واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و دکتر محمد ابراهیم فقیه زاده، مدیرکل امور مجلس جهاد دانشگاهی در سفر یکروزه خود به اصفهان از معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان صبح امروز (یکشنبه) معاون هماهنگی جهاد دانشگاهی کشور در سفر یک روزه خود به اصفهان از جهاد واحد اصفهان بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت های اعضا و چالش های پیش روی واحد قرار گرفتند و با معاونان جهاد واحد اصفهان جلسه هم اندیشی برگزار کرد.

در این نشست هم اندیشی، معاونان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گزارش عملکرد یکساله خود را به معاون هماهنگی، مدیر کل امور واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و مدیرکل امور مجلس جهاد دانشگاهی ارائه دادند.

در این دیدار دکتر شریفی زاده ضمن تقدیر از فعالیت های چشمگیر واحد اصفهان در سال‌ها اخیر به جذب و نگه داشت نیروی انسانی متعهد و متخصص تاکید نمود.

همچنین این افراد از بخش های مختلف واحد اصفهان از قبیل مراکز آموزشی، زمین در حال ساخت واحد، کتاب‌فروشی و انتشارات، خبرگزاری ایسنا و ایکنا، مرکز گردشگری و مرکز ایسپا بازدید کردند.