معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

 

مسعود سعیدی


راه‌های ارتباطی با معاونت پشتیبانی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

آدرس: اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جنب دانشکده بهداشت

تلفن: 03137923328

تلفکس:03136687021