معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

 

مهدی ژیانپور


راه‌های ارتباطی با معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

آدرس: اصفهان، خیابان دانشگاه ، کوچه شماره 7 (شهید سلیمیان) ، پلاک 8 ، ساختمان شماره 2 جهاد دانشگاهی ، طبقه 3 ، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

تلفن: 03136288276

تلفکس:03136687021

وب سایت: research.jdisf.ac.ir