نرم افزار نظرسنجی سبز ایسپا رونمایی شد

Printer Friendly and PDF

نرم افزار نظرسنجی سبز ایسپا روز سه شنبه 7 دی ماه در سومین نشست منطقه‌ای شعب استانی ایسپا در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، رونمایی شد و قرار است در آینده‌ای نزدیک در اختیار پرسشگران قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، معاون اجرایی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در این مراسم گفت: ایسپا با کمک به افزایش تعداد طرح‌ها به ارتقاء جایگاه خود نپردازد، بلکه باید با افزایش اعتبار و كيفيت اطلاعات در نظارت طرح‌ها جایگاه خود را حفظ کند.

فاطمه فلاح اظهار کرد: ایسپای اصفهان از جمله قوی‌ترین شعب استانی است که همواره در رتبه‌های برتر قرار گرفته و چندين بار واحد اصفهان موفق به کسب رتبه شعبه برتر شده است.

وی با بیان اینکه نظارت و كننرل مراحل مختلف نظرسنجي ایسپا بسیار مهم است، افزود: محورهای این نشست هم اندیشی پیرامون ارتقای کیفی شعب استانی ایسپا، نظرسنجی سبز و برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی است.

وی با اشاره به در پیش بودن دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری و شوراها ادامه داد: ایسپا در طول 15 ساله فعالیت خود توانست در سه دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهار دوره انتخابات مجلس به خوبی ایفای نقش کند.

معاون اجرایی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران با بیان اینکه ایسپا در دوره‌های مختلف به دلیل بی طرف بودن جهاد دانشگاهی از سوی مسؤولان و جناح های مختلف توانست اعتمادسازی کند، گفت: به عنوان نمونه ایسپا با دو درصد اختلاف توانست نتیجه انتخابات مجلس را پیش‌بینی و منتشر کند.

فلاح با بیان اینکه تاکنون حدود دو هزار طرح توسط ایسپا در سطح کشور اجرا شده است، افزود: خوشبختانه ایسپا بدون بودجه هاي كلان دولتي اقدامات خوبی انجام داده و توانسته موفق عمل کند.

وی با بیان اینکه ایسپا به دلیل حساسیت‌هایی که در گزينش و آموزش پرسشگران دارد توانسته اعتماد مسؤولان را در اجرای طرح‌ها جلب کند و نتايج واقعي و متقن توليد كند، گفت: اما با این وجود بحث نظارت و بازبینی از سوي تمام شعب لازم است. شعب استانی باید تمام لایه‌های نظارتی را اعمال کند و نظارت تنها به شعب مرکزی منتهی نشود.

فلاح اظهار کرد: ایسپا با کمک به افزایش تعداد طرح‌ها به ارتقاء جایگاه خود نپردازد بلکه با افزایش دقت در نظارت طرح‌ها جایگاه خود را حفظ کند.

فلاح با بیان ضرورت افزايش مهارت ها و انتقال آموزش هاي لازم ، گفت: برگزاري کارگاه‌های پروژه يابي و شناخت بازار هدف براي معاونان فرهنگي و مديران اجرايي در همين راستا انجام مي شود.

وی ادامه داد: یکی از ضعف‌های موجود در ایسپا پروژه‌یابی است.

معاون اجرایی دفتر مرکزی ایسپا با اشاره به بازنگری جدی بر آیین نامه‌ها در خصوص حق الزحمه پرسشگران، اضافه کرد: علیرغم اینکه هرساله 15 درصد به حق الزحمه پرسشگران اضافه می‌شود اما مجدداً لازم است بازنگری صورت گیرد و قیمت‌ها را تغییر دهیم. با افزایش قیمت‌ها بسیاری از مشکل‌ها برطرف می‌شود.

فلاح خاطرنشان کرد: سعی شده است هزینه حق الزحمه‌ها را در سال جاری بيشتر افزایش دهیم.

در جلسه منطقه‌ای ایسپا در معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان از نرم افزار نظرسنجی سبز ایسپا رونمایی شد. این نرم افزار می‌تواند به صورت آنلاین و آفلاین فعال شود تا هم در روستاهای دور افتاده و هم در کلانشهرهای توسعه یافته کارایی داشته باشد.

سه فیلتر مهم ثبت موقعيت مکانی، وضعیت زمانی و ضبط صدا برای این نرم افزار دیده شده است تا مراحل گردآوری، نظارت و بازیابی با سرعت بیشتری صورت پذیرد. این نرم افزار بر روی تبلت‌ها در اختیار پرسشگران قرار خواهد گرفت.

~~نرم افزار نظرسنجی سبز ایسپا روز سه شنبه 7 دی ماه در سومین نشست منطقه‌ای شعب استانی ایسپا در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، رونمایی شد و قرار است در آینده‌ای نزدیک در اختیار پرسشگران قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، معاون اجرایی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در این مراسم گفت: ایسپا با کمک به افزایش تعداد طرح‌ها به ارتقاء جایگاه خود نپردازد، بلکه باید با افزایش اعتبار و كيفيت اطلاعات در نظارت طرح‌ها جایگاه خود را حفظ کند.

فاطمه فلاح اظهار کرد: ایسپای اصفهان از جمله قوی‌ترین شعب استانی است که همواره در رتبه‌های برتر قرار گرفته و چندين بار واحد اصفهان موفق به کسب رتبه شعبه برتر شده است.

وی با بیان اینکه نظارت و كننرل مراحل مختلف نظرسنجي ایسپا بسیار مهم است، افزود: محورهای این نشست هم اندیشی پیرامون ارتقای کیفی شعب استانی ایسپا، نظرسنجی سبز و برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی است.

وی با اشاره به در پیش بودن دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری و شوراها ادامه داد: ایسپا در طول 15 ساله فعالیت خود توانست در سه دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهار دوره انتخابات مجلس به خوبی ایفای نقش کند.

معاون اجرایی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران با بیان اینکه ایسپا در دوره‌های مختلف به دلیل بی طرف بودن جهاد دانشگاهی از سوی مسؤولان و جناح های مختلف توانست اعتمادسازی کند، گفت: به عنوان نمونه ایسپا با دو درصد اختلاف توانست نتیجه انتخابات مجلس را پیش‌بینی و منتشر کند.

فلاح با بیان اینکه تاکنون حدود دو هزار طرح توسط ایسپا در سطح کشور اجرا شده است، افزود: خوشبختانه ایسپا بدون بودجه هاي كلان دولتي اقدامات خوبی انجام داده و توانسته موفق عمل کند.

وی با بیان اینکه ایسپا به دلیل حساسیت‌هایی که در گزينش و آموزش پرسشگران دارد توانسته اعتماد مسؤولان را در اجرای طرح‌ها جلب کند و نتايج واقعي و متقن توليد كند، گفت: اما با این وجود بحث نظارت و بازبینی از سوي تمام شعب لازم است. شعب استانی باید تمام لایه‌های نظارتی را اعمال کند و نظارت تنها به شعب مرکزی منتهی نشود.

فلاح اظهار کرد: ایسپا با کمک به افزایش تعداد طرح‌ها به ارتقاء جایگاه خود نپردازد بلکه با افزایش دقت در نظارت طرح‌ها جایگاه خود را حفظ کند.

فلاح با بیان ضرورت افزايش مهارت ها و انتقال آموزش هاي لازم ، گفت: برگزاري کارگاه‌های پروژه يابي و شناخت بازار هدف براي معاونان فرهنگي و مديران اجرايي در همين راستا انجام مي شود.

وی ادامه داد: یکی از ضعف‌های موجود در ایسپا پروژه‌یابی است.

معاون اجرایی دفتر مرکزی ایسپا با اشاره به بازنگری جدی بر آیین نامه‌ها در خصوص حق الزحمه پرسشگران، اضافه کرد: علیرغم اینکه هرساله 15 درصد به حق الزحمه پرسشگران اضافه می‌شود اما مجدداً لازم است بازنگری صورت گیرد و قیمت‌ها را تغییر دهیم. با افزایش قیمت‌ها بسیاری از مشکل‌ها برطرف می‌شود.

فلاح خاطرنشان کرد: سعی شده است هزینه حق الزحمه‌ها را در سال جاری بيشتر افزایش دهیم.

در جلسه منطقه‌ای ایسپا در معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان از نرم افزار نظرسنجی سبز ایسپا رونمایی شد. این نرم افزار می‌تواند به صورت آنلاین و آفلاین فعال شود تا هم در روستاهای دور افتاده و هم در کلانشهرهای توسعه یافته کارایی داشته باشد.

سه فیلتر مهم ثبت موقعيت مکانی، وضعیت زمانی و ضبط صدا برای این نرم افزار دیده شده است تا مراحل گردآوری، نظارت و بازیابی با سرعت بیشتری صورت پذیرد. این نرم افزار بر روی تبلت‌ها در اختیار پرسشگران قرار خواهد گرفت.

منبع : ایسنا (اصفهان)