نشست مشترک مدیران واحد اصفهان با مدیران صنعتی اصفهان

Printer Friendly and PDF

رییس و معاونان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و واحد صنعتی اصفهان در نشست هماهنگی در امور و مسایل آموزشی به تبادل نظر پرداختند.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، دوشنبه (25 دی ماه) نشست هماهنگی در امور و مسایل آموزشی میان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.

در این نشست، محمود مراثی، مرتضی تیموری، احمد مکاری، روح الله صفری و غلامرضا انداده، رییس و معاونین آموزشی جهادهای دانشگاهی واحد اصفهان و واحد صنعتی اصفهان حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی در سطح شهر اصفهان پرداختند.