همایش «طرح های ارتقای کیفی محلات شهر اصفهان» برگزار می‌شود

Printer Friendly and PDF

همایش ارتقای کیفی محلات شهر اصفهان در تاریخ نهم اردیبهشت ماه در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد. این همایش در راستای ارزیابی طرح‌های ارتقای کیفی محلات که از سال ۱۳۹1 ابتدا به کارفرمایی سازمان نوسازی و سپس معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان آغاز شده، انجام خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، مهدی ژیان پور پیرامون جزئیات این همایش اظهار کرد: دکتر سیدمحسن حبیبی- عضو هیئت‌علمی گروه شهرسازی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران- به عنوان سخنران علمی همایش در خصوص «برنامه‌ریزی محله‌محور» سخنرانی خواهند کرد.
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و دبیر علمی همایش افزود: افزون بر این، سخنرانی دیگری نیز با موضوع «مشارکت شهروندی» توسط دبیر علمی همایش صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: پیش از برگزاری همایش، چهار نشست تخصصی با عناوین ارزیابی طرح‌های ارتقای کیفی از منظر مالی و اجرایی، ارزیابی طرح‌های ارتقای کیفی از منظر مشارکت مردمی، ارزیابی طرح‌های ارتقای کیفی از منظر فرآیندی و ارزیابی طرح‌های ارتقای کیفی از منظر پروژه‌های محرک توسعه در تاریخ‌های اول و سوم اردیبهشت برگزار خواهند شد که هدف آن‌ها ارزیابی این طرح‌ها و تدوین بیانیه مرتبط است.
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و دبیر علمی همایش خاطرنشان کرد: این نشست‌ها با حضور خبرگان آن حوزه و مشاوران برتر طرح‌های ارتقای کیفی برگزار خواهند شد.