پذیرش مقاله در نهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سرطان پستان جهاد دانشگاهی

Printer Friendly and PDF

دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری سرطان پستان جهاد دانشگاهی در سال 1396 برگزار می شود.
برگزار کننده: پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
زمان: 26 الی 28 مهر 1396
مکان: تهران-سالن همایشهای رازی
رئیس کنگره: دکتر کیوان مجیدزاده
دبیر علمی: دکتر آسیه الفت بخش
دبیر اجرایی: دکتر فرشته عباسوندی

 

محورهای این کنگره عبارت است از تازه های سرطان پستان در زمینه:
  1-اپیدمیولوژی و بار سرطان پستان
  2-غربالگری و پیشگیری در سرطان پستان
  3-تصویربرداری و روشهای مداخله ای
  4-جراحی انکوپلاستی و بازسازی
  5-درمانهای ادجوانت و نئوادجوانت در سرطان پستان
   6-رادیوتراپی در سرطان پستان
  7-ژنتیک و سرطان پستان توارثی
  8-ایمونوتراپی و سلول درمانی در سرطان پستان
  9-پاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی
  10-کیفیت زندگی
  11-حفظ باروری 
  12-کاربردهای انفورماتیک در سرطان پستان
  13-جنبه های اخلاقی در سرطان پستان
  14-کاربردهای مهندسی پزشکی

اطلاعات بیشتر در وب سایت ibcrc.ir/congress/