چاپ 14 عنوان کتاب در نیمه نخست سال در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

14 عنوان کتاب با موضوعات فنی و مهندسی، علوم پایه، بازاریابی، کشاورزی، روانشناسی، تاریخی و ورزشی در نیمه نخست سال جاری به همت انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان به چاپ رسیده است.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، 14 عنوان کتاب به صورت تالیفی و ترجمه در شش ماهه نخست سال جاری منتشر شده است. مولفان و مترجمان این کتاب ها از اعضای هیات علمی دانشگاه های اصفهان، پیام نور، مالک اشتر و ... و یا از محققان و پژوهشگران هستند.

عناوین این کتاب‌ها عبارت است از: "مقدمه‌‌ای بر خرابی‌های وابسته در قابلیت اطمینان" و "روش‌های پیشرفته آماری در اقلیم‌شناسی"، "آموزش ماساژ رفلکسولوژی و شیاتسو" و "Oral Reproduction of Stories "، "آشنایی با اصول و مبانی محتوای الکترونیکی" و "تاریخ جامع دولت‌های شیعه"، "مقدمه‌ای بر خرابی‌های وابسته در قابلیت اطمینان"، "روش‌های پیشرفته آماری در اقلیم‌شناسی"، "بازاریابی نوین" و "مبانی کشت سلول، بافت و اندام گیاهی"، "تشخیص و ارزیابی کودکان با نیازهای ویژه" و "روش‌های تجربی در فیزیک هسته‌ای و ذرات"،  " تحلیلی بر رفتار مصرف‌کننده (به همراه رویدادهای مشاهده شده)" و " برگ‌هایی از تاریخ اجتماعی اصفهان معاصر (پژوهش ها و متون)".