گرامیداشت هفته پژوهش در معاونت پژوهشی

Printer Friendly and PDF

جلسه گرامیداشت هفته پژوهش در معاونت پژوهشی جهاد دانشگاه واحد اصفهان با حضور رییس و معاونان واحد و مدیران و کارشناسان گروه های مختلف پژوهشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، محمود مراثی امروز (چهارشنبه) در جلسه گرامیداشت هفته پژوهش در معاونت پژوهشی جهاد دانشگاه واحد اصفهان، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در قسمت های مختلف چند سالی است که حرکت های بسیار مناسبی داشته است که همگان شاهد آن هستیم.

وی افزود: این حرکت ها که بیشتر نوآورانه و خلاقانه بوده اند، در تمام معاونت ها اعم از پژوهشی، آموزشی و فرهنگی مشهود است که ما به این فعالیت ها افتخار می کنیم.

رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با بیان اینکه تیم متخصص و پرتلاشی در معاونت پژوهشی گردهم آمده اند و فعالیت می کنند، ادامه داد: از یکایک فعالان معاونت پژوهشی جهاد دانشگاه واحد اصفهان تشکر می کنم و امیدوارم آینده درخشان تر و پر موفقیت تری برای معاونت پژوهشی اتفاق بیفتد.

همچنین در این جلسه، احمد مکاری با تشکر از کارکنان پژوهش جهاد واحد اصفهان، اظهار کرد: وضعیت پژوهش در حال حاضر در جهاد بسیار مناسب تر از سال های گذذشته شده است و فعالیت های پرباری را در این معاونت شاهد هستیم.

وی افزود: فعالیت ها به گونه بوده است که می توان به تمام فعالیت های انجام گرفته در معاونت پژوهش واحد اصفهان افتخار کرد.