یارامام (ره) به ملکوت اعلی پیوست

Printer Friendly and PDF
تصویر اصلی زمینه: 
تصویر لوگو: 
خط دوم زیر عنوان: 
درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی
خط سوم زیر عنوان: 
را به تمام مردم شریف ایران تسلیت عرض می نماییم
خط چهارم زیر عنوان: 
روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان