​​مدیریت مشارکت جویانه و اعتمادگرایانه در واحد اصفهان وجود دارد

Printer Friendly and PDF

مدیرکل راهبری پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی گفت: رییس واحد اصفهان و معاونین نسبت به یکدیگر اعتماد متقابل بسیاری دارند و این موضوع خروجی مفید و موثر خود را نشان داده است.

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، عبدالرضاحاجیلری عصر دیروز (سه شنبه(در جریان بازدید و ارزیابی و پایش برنامه‌های ششم توسعه واحد اصفهان، اظهار کرد: در مجموعه جهاد دانشگاهی واحد اصفهان انسجام درونی وجود  دارد و این موضوع در موفقیت در فعالیت‌ها بسیار تاثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه مدیریت مشارکت جویانه و اعتمادگرایانه را در واحد اصفهان شاهد هستیم، افزود: رییس واحد اصفهان و معاونین نسبت به یکدیگر اعتماد متقابل بسیاری دارند و این موضوع خروجی مفید و موثر خود را نشان داده است.

مدیرکل راهبری پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ادامه داد: یک توسعه همه جانبه در واحد اصفهان در حال شکل گیری است. در معاونت های مختلف آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی رشد و توسعه به وضوح ملموس است و اگر با همین روند پیش بروند در پایان برنامه ششم یک واحد درخشان را شاهد خواهیم بود.

حاجیلری با بیان اینکه هر جایی ک همگرایی بین فعالیت ها وجود داشته موفقیت دیده شده است، اضافه کرد: کارکنان در جهاد واحد اصفهان پرکار هستند و همین انتظار نیز از جهادگران می رود.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه اهمیت و توجه به سرمایه انسانی خوب و مناسب در واحد اصفهان دیده شده است.

رئیس کمیته ارزیابی برنامه ششم توسعه جهاد دانشگاهی اظهار کرد: امیدواریم پیشرفت های واحد اصفهان که چند سالی است شروع شده، ادامه داشته باشد.