تا چه میزان از عملکرد معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان رضایت دارید؟

Printer Friendly and PDF
خیلی زیاد
0% (0 رای)
زیاد
33% (1 رای)
متوسط
67% (2 رای)
کم
0% (0 رای)
خیلی کم
0% (0 رای)
تمام آرا: 3