تا چه میزان از عملکرد معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان رضایت دارید؟

Printer Friendly and PDF
این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایالگوی زمانیصعودی
188.159.150.81متوسطچهارشنبه, 11/23/2016 - 13:56
188.159.167.177متوسطچهارشنبه, 11/23/2016 - 13:53
adminjdisfزیادچهارشنبه, 11/23/2016 - 13:48