8 اسفند 1402

اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی توسط جهاددانشگاهی واحد اصفهان

24 دی 1402

نویسنده: طاهره شفیعی

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان