5 اردیبهشت 1403

رویداد علمی نقش بازی

نویسنده: طاهره شفیعی

رویداد علمی نقش بازی با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و معاونت جهاددانشگاهی واحد اصفهان در تاریخ  3 و 4 آبان ماه 1401 در باغ بانوان ناژوان برگزار می‌شود.

مطالب مرتبط