8 اسفند 1402

رویداد کارستان

شورای عالی سیاستگذاری اشتغال دانشگاه اصفهان به همراه انجمن علمی مدیریت با همکاری جهاددانشگاهی واحد اصفهان و واحد صنعتی اصفهان برگزار می‌کند:

رویــــداد کـــارِستـــان سطح یک و دو
برنامه رویداد:

کارستان یک:
▫️ روز اول: افتتاحیه | خودشناسی ۱
▫️ روز دوم: خودشناسی ۲
▫️ روز سوم: شبکه‌سازی ارتباطی
▫️ روز چهارم: معرفی ناحیه نوآوری دانشگاه اصفهان

کارستان دو:
▫️ روز اول: افتتاحیه | داستان شغلی
▫️ روز دوم: حکایت شغلی
▫️ روز سوم: معرفی گونه های اشتغال و سایت های کاریابی
▫️ روز چهارم: بازدید علمی

هزینه ثبت نام:

کارستان یک:
دانشجویان دانشگاه اصفهان: ۱۰۰ هزارتومان
سایر داوطلبان: ۳۰۰ هزارتومان

کارستان دو:
افراد حاضر در کارستان یک: ۱۰۰ هزارتومان
دانشجویان دانشگاه اصفهان: ۲۰۰ هزارتومان
سایر داوطلبان (آزاد): ۳۰۰ هزارتومان

لینک ثبت نام:
کارستان یک:
B2n.ir/Ekarestan1
کارستان دو:
B2n.ir/karestan

تاریخ برگزاری:
یکشنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲
از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲

مکان برگزاری:
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

همـــراه با اعطای گواهینامه دانشگاهی