8 خرداد 1403

جایزه سراسری دانشجویی داستان کوتاه زاینده‌رود

انتشار فراخوان دومین دوره جشنواره سراسری دانشجویی داستان كوتاه زاينده‌رود

انتشار فراخوان دومین دوره جشنواره سراسری دانشجویی داستان كوتاه زاينده‌رود

معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دومین دوره جشنواره سراسري دانشجویی داستان كوتاه زاینده‌رود را در سه بخش آزاد، ویژه (زاینده‌رود) و داستان کوتاه کوتاه برگزار می‌کند.