24 فروردین 1403

فصل سخن پیش رو: کتاب «رنج تراژدیک دانستن»

نویسنده: طاهره شفیعی

نشست گفت‌وگو درباره کتاب «رنج تراژدیک دانستن» 25 مهرماه با حضور سعید محسنی و دکتر محمدجواد صافیان در کتابفروشی اردیبهشت جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط