3 مرداد 1403

فصل سخن: کتاب هاسمیک

سه‌شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲ در کتاب اردیبهشت جهاددانشگاهی اصفهان به نقد و بررسی کتاب «هاسمیک» نوشته مرجان صادقی با حضور نویسنده کتاب و سعیده سیاحیان خواهیم نشست.