5 اردیبهشت 1403

مسابقه پایان‌نامه سه دقیقه‌ای برای زاینده‌رود

نویسنده: طاهره شفیعی

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان با همکاری مرکز تحقیقات مطالعات آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و دبیرخانه همایش ملی «زاینده‌رود و گاوخونی از بحران تا احیا» فراخوان مسابقه «پایان‌نامه سه‌دقیقه‌ای برای زاینده‌رود» را  منتشر کرده است. این مسابقه، ویژه دانش‌آموختگانی است که در طول دهه ۹۰ از پایان‌نامه‌هایی با موضوع زاینده‌رود دفاع کرده‌اند.

مطالب مرتبط