31 خرداد 1403

نشست فصل سخن با نقد کتاب «فروش؛ تنها راه بقا»

پنجمین دوره طرح ملی فصل سخن نشست نقد و گفت‌وگو درباره‌ کتاب «فروش؛ تنها راه بقا» با حضور، پروفسور علی صنایعی (استاد تمام دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان) آقای کسری یزدانی، مدیرگروه دپارتمان مدیریت جهاددانشگاهی اصفهان) و کارشناس میزبان، دکتر مینا کشانی همدانی(پژوهشگر) به همت انتشارات جهاددانشگاهی اصفهان در تاریخ سه‌شنبه، 29 خردادماه 1403، ساعت 16 برگزار می‌شود.