8 خرداد 1403

چهارمین دوره طرح ملی «فصل سخن»

نویسنده: طاهره شفیعی

این طرح به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و با هدف تقویت روحیه نقادی علمی در جامعه دانشگاهی، به‌ویژه دانشجویان و نیز ایجاد فضای نقد و گفت‌وگو و نقد درباره محتوای کتاب‌های حوزه علوم انسانی اجرا می‌شود.

 اجرای این طرح با تاکید بر جریان‌های فکری و فرهنگی موجود در حوزه نشر ایران در حوزه علوم انسانی در واحدهای سازمانی مجموعه جهاددانشگاهی صورت خواهد گرفت و واحدهای برگزارکننده در قالب این طرح میزبان سلسله‌ نشست‌هایی با محوریت نقد و بررسی تازه‌ترین کتاب‌های منتشر شده در حوزه علوم انسانی خواهند بود.

چهارمین دوره طرح ملی فصل سخن در ۲۵ واحد جهاددانشگاهی و ۲۰ استان کشور از جمله اصفهان برگزار می‌شود.

مطالب مرتبط