1 مهر 1402

کارگاه شاهنامه‌ و سنت پهلوان سرایی

نویسنده: مریم خانی

این دوره در 12جلسه و به صورت حضوری، به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان و توسط دکتر الهام سعادت، برگزار خواهد شد.