1 مهر 1402

دسته‌بندی: ایکنا

کارگاه «قرآن به زبان ما»

کارگاه «قرآن به زبان ما» با استفاده از فنون هرمنوتیک (دانش فهم متن) می‌کوشد به شبهات موجود درباره قرآن پاسخ دهد و شرکت‌کنندگان را با زبان و منطق قرآن آشنا کند.

قرآن به‌مثابه متن ادبی

سلسله‌نشست‌های «قرآن به‌مثابه متن ادبی» به بررسی وجوه ادبی و زیبایی‌شناسانه قرآن می‌پردازد.

هم‌نشینی نامه و قرار: دنیای مدرن؛ پایان خدا ؟

نشست‌های «نامه و قرار» به‌صورت ماهیانه از سوی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار می‌شود و تازه‌ترین نشست آن به پرسش و پاسخ با محوریت «دنیای مدرن؛ پایان خدا؟» اختصاص دارد.

دوره ایکنایی شو!

این دوره به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و خبرگزاری اکنا و در قالب چهار جلسه(هرجلسه دو ساعت) و به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دوره آموزشی «قرآن به زبان ما»

در این دوره که از سوی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مدت 10 جلسه و به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود، تلاش بر این است تا از طریق فنون هرمنوتیک (دانش فهم متن)، شرح و تفسیری مطابق با فهم انسان امروزی از آیات قرآن کریم ارائه شود.

دوره آموزشی «تدبر در قرآن»

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان دوره آموزشی «تدبر در قرآن» (سطح مقدماتی) را با عنوان «خوانش قرآن؛ خوانش زندگی» و با رویکرد خیرگزینی و عمل به آن در زندگی برای دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان برگزار می‌کند.

نشست قرآن به مثابه متن ادبی

«قرآن به‌مثابه متن ادبی» نشستی است که به‌صورت ماهیانه به همت خبرگزاری ایکنا در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار می‌شود. این نشست از فروردین‌ماه سال جاری آغاز شده است و به بررسی قرآن به‌عنوان متنی با ویژگی‌های ادبی می‌پردازد.