1 مهر 1402

دسته‌بندی: طرح هماهنگ مناظره دانشجویان ایران

رکوردداری اصفهان در مرحله کشوری یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

مرحله کشوری یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، از ۸ تا ۱۰ خردادماه با حضور ۱۲ گروه دانشجویی در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود و در این مرحله، سه گروه دانشجویی، به نمایندگی از استان اصفهان حضور خواهند داشت.

فراخوان مسابقه مناظره دانشجویی در اصفهان

مرحله استانی یازدهمین دوره از مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، امسال به‌صورت مشترک، توسط سازمان دانشجویان واحدهای اصفهان و صنعتی جهاددانشگاهی اصفهان در این شهر برگزار می‌شود.