5 اردیبهشت 1403

دسته‌بندی: طرح هماهنگ مناظره دانشجویان ایران

چگونه بهتر حرف بزنیم؟

سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی واحد اصفهان، به منظور تقویت مهارت‌های دانشجویان، کارگاه آموزشی فن بیان را با حضور هادی بختیاری برگزار میکند.

رکوردداری اصفهان در مرحله کشوری یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

مرحله کشوری یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، از ۸ تا ۱۰ خردادماه با حضور ۱۲ گروه دانشجویی در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود و در این مرحله، سه گروه دانشجویی، به نمایندگی از استان اصفهان حضور خواهند داشت.

فراخوان مسابقه مناظره دانشجویی در اصفهان

مرحله استانی یازدهمین دوره از مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، امسال به‌صورت مشترک، توسط سازمان دانشجویان واحدهای اصفهان و صنعتی جهاددانشگاهی اصفهان در این شهر برگزار می‌شود.