31 خرداد 1403

دسته‌بندی: شهرکاوی

مناسک و شهر چگونه بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند؟

«همچنان که از شهر سنتی به شهر مدرن عبور می‌کنیم، از آئین‌های سنتی که مبتنی بر هویت محله‌ای هستند هم گذر کرده و به آیین‌های شهری جدید می‌رسیم که در آنها به جای اجتماع محلات، شاهد اجتماعات انبوه هستیم.»

المان‌ها به چه کار شهر می‌آیند؟

«علی احمد سعید اِسبر» معروف به «آدونیس» شاعر عرب در توصیف معشوقش می‌گوید: «چشم‌های تو اصفهان است». این یکی از زیباترین توصیفات شهری محسوب می‌شود که قرار است هنرمندان برای آن المان‌های شهری طراحی کرده و بسازند.

اصفهان را سنتی می‌خواهیم یا مدرن؟

شهر تاریخی اصفهان برای رهایی از مشکلاتی که گریبان این شهر را گرفته باید به سمت مدرنیته حرکت کند یا سنتی باقی بماند؟، پرسشی که یافتن پاسخ آن می‌تواند کلید گشایش برخی مشکلات این شهر شود.