15 آذر 1402

رویدادهای حوزه فرهنگی

فصل سخن: کتاب «رنج تراژیک دانستن»

فصل سخن: کتاب «رنج تراژیک دانستن»

سه‌شنبه 25 مهرماه ۱۴۰۲ در کتاب اردیبهشت جهاددانشگاهی اصفهان به نقد و بررسی کتاب «رنج تراژیک دانستن» نوشته علیرضا محمدی بارچانی با حضور دکتر محمدجواد صافیان و سعید محسنی خواهیم نشست.

دوره آموزشی «قرآن به زبان ما»

دوره آموزشی «قرآن به زبان ما»

در این دوره که از سوی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مدت 10 جلسه و به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود، تلاش بر این است تا از طریق فنون هرمنوتیک (دانش فهم متن)، شرح و تفسیری مطابق با فهم انسان امروزی از آیات قرآن کریم ارائه شود.

دوره آموزشی «تدبر در قرآن»

دوره آموزشی «تدبر در قرآن»

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان دوره آموزشی «تدبر در قرآن» (سطح مقدماتی) را با عنوان «خوانش قرآن؛ خوانش زندگی» و با رویکرد خیرگزینی و عمل به آن در زندگی برای دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان برگزار می‌کند.

1 2